Andre tjenester

Scanning

 • Opptil 914 mm i bredden i s/hv og farger til rasterformat. Kan også levere vektorisert.
 • Volumskanning til PDF
 • Fra dias
 • OCR for videre tekstredigering
 • Dokument- og tegningsarkiv

Innbinding

 • Stålspiral
 • Plastspiral
 • Fastback m/limrygg
 • Bokinnbinding m/stivperm
 • Ringpermer
 • Plast/hurtighefter

Rekvisita

Forhandler av Tria Pantone, Letraset, Staedtler, tegnefolie, skissepapir m.m. for manuell tegning.

Makulering

Vi tar imot konfidensielle og følsomme papirer for makulering. Alle ansatte har undertegnet på taushetsplikt.

Distribusjon

Vi henter og bringer i hele Grenland med egen bil. Pakking, adressering av små og store forsendelser.