Vi har igjen fått noen til å dikte sanger for oss.
Etter flere år uten "dikter" på huset har Sidsel, som vi har fått mange fine sanger fra tidligere, igjen fått tid til å dikte for oss.
Her finner du skjemaer dikteskjema_konfirmasjon.pdf dikteskjema_konfirmasjon.docx Disse kan du gjerne bare sende på mail, post@kopiservice.no eller komme innom.